NHÀ MÁY THÁI LAN

MÔ HÌNH NHÀ MÁY THÁI LAN | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ

____________________

Thông tin chi tiết:

  • Tỉ lệ: 1/200
  • Thời gian bàn giao: 2019
  • Hạng mục thi công: Mô hình nhà máy
  • Thời gian thực hiện: 15 ngày

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình nhà máy Thái Lan, được thực hiện trong thời gian 6 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp