làm mô hình kiến trúc 06

Mô hình Nhà phố Athens Villa Viola | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/40

Ngày hoàn thành: 2018

Hạng mục thi công: Mô hình nhà phố

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình biệt thự nhà phố Athens Villa Viola, được thực hiện trong thời gian 5 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp