Mô hình biệt thự, nhà phố Crystal Waters Beryl | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/100

Ngày hoàn thành: 2019

Hạng mục thi công: Mô hình biệt thự, nhà phố

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình nhà phố Crystal Waters Beryl, được thực hiện trong thời gian 14 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp