ROSA ALBA PHÚ YÊN

Mô hình Resort Rosa Alba Phú Yên | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/200

Ngày hoàn thành: 2017

Hạng mục thi công: Mô hình resort

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình Rosa Alba, được thực hiện trong thời gian 25 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp