MÔ HÌNH QUY HOẠCH SÀI GÒN IX

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Mô hình Quy hoạch Sài Gòn IX | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/150

Ngày hoàn thành: 2019

Hạng mục thi công: Mô hình quy hoạch

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình Quy hoạch Sài gòn IX, được thực hiện trong thời gian 22 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp