MALIBU HCM

Mô hình Resort Malibu HCM | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/200

Ngày hoàn thành: 2018

Hạng mục thi công: Mô hình resort

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình resort Malibu HCM, được thực hiện trong thời gian 20 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp