MALIBU HÀ NỘI

Mô hình Resort Malibu Hà Nội | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/200

Ngày hoàn thành: 2018

Hạng mục thi công: Mô hình resort

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình resort Malibu Hà Nội , được thực hiện trong thời gian 15 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp