MÔ HÌNH QUY HOẠCH LONG THÀNH

MÔ HÌNH QUY HOẠCH LONG THÀNH | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.

___________________

Thông tin chi tiết:

  • Tỉ lệ: 1/450
  • Thời gian bàn giao: 2017
  • Hạng mục thi công: Mô hình quy hoạch
  • Thời gian thực hiện: 25 ngày

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình quy hoạch Long Thành, được thực hiện trong thời gian 12 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp