EVERDE CITY

Mô hình Quy hoạch Everde City | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/200

Ngày hoàn thành: 2019

Hạng mục thi công: Mô hình quy hoạch

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình quy hoạch Everde City, được thực hiện trong thời gian 15 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp