KHU PHỨC HỢP CẦN THƠ

Mô hình Khu phức hợp Cần Thơ | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/2000

Ngày hoàn thành: 2017

Hạng mục thi công: Mô hình

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình khu phức hợp Cần Thơ, được thực hiện trong thời gian 5 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp