Mô hình cao ốc Landmark 81 | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

Tỉ lệ: 1/250

Ngày hoàn thành: 2018

Hạng mục thi công: Mô hình cao ốc

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình cao ốc Landmark 81, được thực hiện trong thời gian 7 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp