CHUNG CƯ – NHÀ PHỐ CHÁNH NGHĨA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tỉ lệ: 1/150

Ngày hoàn thành: 2021

Hạng mục thi công: Chung cư – Nhà phố

Thời gian thực hiện: 25 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp