CAO ỐC FOUR SEASONS

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Tỉ lệ: 1/400

Thời gian hoàn thành: 5/2022

Hạng mục thi công: Cao ốc -Chung cư 

Thời gian thực hiện: 30 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp