CAO ỐC DIAMOND BOULEVARD

MÔ HÌNH CHUNG CƯ TECCO l Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ

__________________

Thông tin chi tiết:

  • Tỉ lệ: 1/100
  • Thời gian bàn giao: 7/2022
  • Hạng mục thi công: Mô hình Cao ốc – Chung cư
  • Thời gian thực thiện: 25 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp