CAO ỐC 65 TẦNG

MÔ HÌNH CAO ỐC 65 TẦNG CỦA AUSTRALIA l Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ

__________________

Thông tin chi tiết:

  • Tỉ lệ: 1/125
  • Thời gian bàn giao: 6/2022
  • Hạng mục thi công: Mô hình Cao ốc – Chung cư
  • Thời gian thực hiện: 30 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp