Mô hình chung cư, cao ốc Blue Marine | Thiết kế bởi Cty Nguyên Võ.​

TỈ LỆ: 1/500

Ngày hoàn thành: 2019

Hạng mục thi công: Mô hình chung cư, cao ốc

Công ty Nguyên Võ đã tham gia thi công Mô hình chung cư, cao ốc Blue Marine, được thực hiện trong thời gian 25 ngày

Tư Vấn Trực Tiếp